O soutěži

Nová celostátní soutěž „Tuta Via Vitae" od září 2015 do dubna 2016 vzdělává děti, mládež a jejich prostřednictvím i dospělé, za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a institucí v požární ochraně, civilní obraně, ochraně obyvatel, bezpečnostní problematice státní i soukromé a bankovní, krizových situacích, zdravotní problematice, systému zdravotnictví, zdravotním pojištění, pojištění osob a majetku, první pomoci, právech a povinnostech občanů, při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně, komunikaci se státem, apod.

Základní tematické okruhy:
1) Požární gramotnost aneb Než přijde hasič
2) Bezpečnostní gramotnost aneb Než přijde policista
3) Zdravotní gramotnost aneb Než přijde lékař
4) Občanská gramotnost aneb Občan v obci, ve státě a v EU
5) Pojistná gramotnost aneb Ochrana majetku a zdraví
6) Právní gramotnost aneb Občan a právo

Soutěž „Tuta Via Vitae" tak navazuje na úspěšné celostátní školní soutěže "Finanční gramotnost" a "SAPERE- vědět, jak žít", které vyhlašuje každoročně MŠMT ČR ve Věstníku školních soutěží již od roku 2009:

V 6ti ročnících soutěže "Finanční gramotnost" již soutěžilo 263.088 žáků základních a středních škol z celé ČR. Finálová kola 7. ročníku o titul „Mistr republiky ve finanční gramotnosti“ v Emauzích v Praze dne 26. 4. 2016 již tradičně zahájí guvernér ČNB Ing. Miroslav Singer, PhD., který převzal i osobní záštitu, stejně jako MŠMT ČR.

V pěti ročnících soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" ve znalostech zdravého životního stylu vč. zdravé výživy, jako prevenci obezity, nemocí, apod., již soutěžilo 122.748 žáků základních a středních škol z celé České republiky, celorepublikové finále se koná 27. 4. 2016. Osobní záštitu nad 6. ročníkem soutěže převzal ministr zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluk Němeček, MBA a náměstek MŠMT ČR Mgr. Jaroslav Fidrmuc.