_________________________________________________________


2. ročník ve školním roce 2016/2017
vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii C
organizátor: FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. a Asociace finanční a občanské gramotnosti, z.s.

_________________________________________________________

Organizační sdělení

Vážené pedagožky, vážení pedagogové a vedení škol,

velmi se Vám jménem nestátní neziskové organizace FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. omlouvám, ale pro vážnou technickou poruchu serverů se nepodařilo spustit 2. ročník soutěže Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem v plánovaném termínu 12. září. Podařilo se nám naštěstí zachránit data minulých ročníků, ale zprovoznění nových serverů bude trvat několik dnů.

Vážené pedagožky, vážení pedagogové a vedení škol dovoluji si Vám proto sdělit, že 2. ročník soutěže Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem bude v provozu nejpozději do 29. září.

S velikou omluvou a s přáním dobrého umístění Vaší školy v tomto ročníku

Ing. Jan Kořínek
ředitel
FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Nový ročník soutěže zahájen!

V pondělí 12.9.2016 byl zahájen nový, již 2. ročník soutěže Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro školní rok 2016/2017. Soutěž je vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v prestižní kategorii "C". Po registraci školy do soutěže proběhnou školní kola, která budou ukončena 17.12.2016. Z nejlepších tří jednotlivců v každé kategorii bude vytvořen tým, který bude nadále reprezentovat školu v kolech okresních (9.1. - 17.2.2017), příp. krajských (27.2. - 31.3.2017) a ti nejúspěšnější v celostátní finále, které se koná 27.4.2017, již tradičně v refektáři Emauzského opatství v Praze. Záštitu nad soutěži převzal a účastníkům požehnal primas český kardinál Dominik Duka. Přejeme všem přihlášeným účastníkům hodně dobrých znalostí a soutěžního štěstí!